• 1401/02/25
  • - تعداد بازدید: 29
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:

 

-   پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان بصورت موردی

-    بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان ، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

-    بررسی و اعلام نیاز به اساتید تخصصی در رشته های مختلف دانشکده 

-   بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود در دانشکده به دانشگاه

-   نظارت بر هماهنگی برنامه دانشکده های اقماری و سایر دانشکده ها از طریق هماهنگی مسئولین برنامه ها

-   نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم

-    دریافت بخشنامه، دستورالعمل و طرح در شورای آموزشی دانشکده و انجام اقدامات ضروری و ارسال پاسخ های ضروری مربوطه

-   نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

-   برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

-  حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشجویان در تابستان

-   نظارت بر حسن اجرای امتحانات میان ترم و پایان ترم

-  نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

-    بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و بخشهائی که دانشجویان کارآموزی دارند، جهت بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان 

-   پیگیری امور مربوط به برگزاری هفته سلامت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: