• 1402/08/16
  • - تعداد بازدید: 256
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تاریخچه

 با لطف و عنایت دایمی حضرت حق ( جلا و علا)، دانشگاه علوم پزشکی فسا با تائید هیئت محترم ممتحنه گروه بهداشت عمومی وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی در سال 1384 از وزارت متبوع را دریافت نموده و به مدت 4 دوره دانشجو در این مقطع پذیرفته شده و با پیگیری های اساتید گروه بهداشت عمومی، پذیرش اولین دوره دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی از ابتدای سال تحصیلی1391 در این دانشکده آغاز شد. در سال 1397 نیز مجوز اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا اعطا شد. در حال حاضر این دانشکده دارای 3 نفر هیأت علمی دانشیار،7 نفر هیات علمی استادیار،2 نفر کارشناس گروه می باشد. 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: