• 1401/02/25
 • - تعداد بازدید: 49
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی دکترنوید علی نژاد
سمت مسئول اساتید مشاور
مدرک تحصیلی دکترای بهداشت محیط
پست الکترونیک  a.alinejad@fums.ac.ir
شماره تماس 07153313413

 

شرح وظایف استاد مشاور

 • تسلط استاد مشاور به کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و مشاوره، و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود
 • توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه و مکان های مختلف شهر محل تحصیل
 • آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی
 • تشکیل پرونده برای دانشجویان (با رعایت محرمانه بودن) که حاوی اطلاعات ذکر شده در فایل فرآیند عملکرد باشد
 • ارائه مشاوره های لازم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده
 • هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش های صحیح
 • مطالعه و ترغیب به حضور در فعالیت های فوق برنامه علمی و فرهنگی
 • بررسی و تایید کلیه فرم های انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقالی، جابجایی و حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی، حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال
 • ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته، حال و پیگیری آن در آینده 
 • شناخت استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو و کمک به شکوفایی منطقی آنها و معرفی دانشجویان موفق در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده و EDC
 • مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اخذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی دانشجو
 • بررسی و شناسایی مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو (عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی) و ارجاع دانشجو به مراکز مربوطه و کمک در جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی های دانشجو
 • توجه به شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دانشجو و مشورت با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجو
 • اطلاع به خانواده دانشجو در زمینه مشکلات وی و مشاوره با آنان درصورت لزوم (لازم است در این خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طریق گذراندن دور ه های آموزشی کسب نماید)
 • اعلام مشکلات دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوط یا معاونت آموزشی دانشکده
 • معرفی دانشجویان با هماهنگی مسئول اساتید مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی داشته باشند
 • شرکت استاد مشاور در گردهمایی و کارگاه های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور
 • شرکت استاد مشاور در جلسات ماهانه معاون آموزشی دانشکده  در هر نیمسال تحصیلی
 • تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: