1-شناسنامه دروس مختلف در کدام قسمت سایت بارگذاری شده است؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منوبالا، گروه های آموزشی را انتخاب نمایید، سپس گروه مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک بر روی شناسنامه دروس مورد نظر، می توانید شناسنامه درس را مشاهده نمایید.

 

2-فرمت خام شناسنامه درس در کجای سایت بارگذاری شده است؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منو بالا گزینه دفتر توسعه آموزش را انتخاب نمایید و سپس بر روی قسمت فرم ها و آیین نامه ها کلیک کنید و از قسمت فرم ها، فرمت خام را مشاهده نمایید.

 

3- روند ارسال فرایندهای جشنواره شهید مطهری چگونه است؟

بر اساس دستورالعمل سالیانه جشنواره در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده و EDC دانشگاه قابل دسترسی است.

 

4- مراحل تهیه محتوای مجازی و روند آن چگونه است؟

ابتدا درخواست متقاضی درگروه آموزشی مربوطه مطرح و بعد از تایید مدیر گروه به دفتر توسعه آموزش دانشکده ارائه می گردد. در ادامه پاورپوینت محتوا بر اساس فرمت استاندارد قطب الکترونیک توسط اساتید مربوط تدوین و سپس سایر مراحل طی هماهنگی با دفتر توسعه آموزش دانشکده انجام می گیرد.

 

5- برای دسترسی به فرم های مخصوص پایان نامه و فرم خام پروپوزال و پایان نامه به کدام قسمت باید مراجعه نمود؟

پس از ورود به سایت دانشکده، در منوبالا، گروه های آموزشی را انتخاب نمایید، سپس امور پژوهشی را انتخاب و از قسمت فرم ها و فرآیندها، فایل مورد نظر خود را انتخاب و دانلود نمایید.

 

6-شرایط اخذ درس بصورت معرفی به استاد چیست؟
چنانچه دانشجو نتواند از دروس نظری نمره قبولی را علی رغم شرکت در آزمون کسب نماید به شرط دارا بودن معدل کل حداقل ۱۲ و ثبت کلیه نمرات آن نیم سال ضمن طرح در شورای آموزشی دانشکده حداکثر برای دو درس درخواست اخذ به صورت معرفی به استاد نماید.

نکته : تعداد واحد درس معرفی به استاد در سقف واحدهای آن نیمسال محاسبه می شود و دانشجو ملزم به رعایت سقف واحد می باشد .

 

7-در صورتی که دانشجو به شرط اخذ یک درس فارغ التحصیل شود و قبلا این درس را اخذ نکرده باشد چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

با تایید شورای آموزشی دانشکده مشروط به اینکه معدل کل دانشجو حداقل ۱۶ باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد اخد نمایند .

 

8- آیا اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز است؟

در صورت ضرورت اخذ حداکثر ۵ واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

 

9-چند درس می توان حذف اضطراری ( نهایی ) کرد؟

فقط یکی از درسهای نظری یا عملی، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.

نکته : حذف نهایی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی شود.

 

10- حداقل و حداکثر تعداد واحدی که می توان در یک ترم اخذ نمود چه میزان است؟

-هر دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی می تواند اخذ نماید. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحددرسی را انتخاب کند .

-در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.

-در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ۲۴ واحد درسی باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

 

11- حداقل نمره قبولی در هر درس چند است؟

حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی ۱۰ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ۱۲ می باشد.

 

12- مدت مرخصی زایمان دانشجویان چقدر است؟

دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل می توانند از دو نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.

 

13- نحوه محاسبه میانگین نمرات چگونه است؟

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب میشود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است تقسیم میشود.

 

14-در چه صورتی ثبت نام مشروط می شود؟

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی درعرصه حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

 

15-  دانشجو تا چند ترم می تواند مشروط شود؟

درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب، کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای از دورهکه باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

 

16- حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد چه نمره ای است؟

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲  گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

 

17- نحوه ثبت نام و عضویت دانشجو در سایت استعداد درخشان  چگونه است؟

دانشجویی که دارای معدل کل بالای ۱۷ می باشد در سایت هم آوا قسمت استعداد درخشان بر اساس بند مربوط  به آیین نامه استعداد درخشان درخواست عضویت می نماید  و پس از بارگذاری مدارک در سایت جهت تایید به کارشناس مربوطه مراجعه نماید .

 

18- آدرس سایت میهمانی وانتقالی دانشجویان 

جهت  میهمانی به سایت www.guest.behdasht.gov.ir مراجعه شود.

جهت انتقالی به سایت www.transmission.behdasht.gov.ir مراجعه شود.

 

19- شرایط و روند اداری میهمانی وانتقالی دانشجویان چیست؟

  الف-دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه

درخواست دانشجو در دانشکده

طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده

در صورت تصویب و موافقت دانشکده، ارسال فرم به اداره امور آموزشی

طرح درخواست دانشجو با نامه دانشکده در شورایی آموزشی دانشگاه

ارسال فرم میهمانی یا انتقالی با امضاء مدیر به دانشگاه مورد درخواست

 

 ب)دانشجویان در حال تحصیل در سایر دانشگاه ها

ثبت درخواست دانشجو در دبیرخانه معاونت و سامانه ثبت درخواستهای انتقالی و میهمانی

ارسال درخواست دانشجو جهت بررسی واظهار نظر به دانشکده

دریافت اظهارنظر دانشکده ها و طرح در شورای آموزشی دانشگاه

اعلام موافقت یا مخالفت به دانشگاه مقصد

 

 

 

دانشجو یا استاد دانشگاه هستم و برای اولین بار می خواهم وارد سامانه نوید شوم

ابتدا از روی صفحه اول سامانه نوید کلید "سامانه سمارا انتخاب کنید، سپس با نام کاربری و رمز ورود سمای دانشگاه خود وارد شوید، در اولین ورود از شما خواسته می شود یک ایمیل معتبر ثبت کنید، در مراجعه های بعدی می توانید با انتخاب کلید "سامانه نویدو با وارد کردن ایمیل خود به پنل کاربری خود در نوید وارد شوید. تنها در اولین ورود نیاز به استفاده از نام کاربری و رمز عبور سما دارید، پس از آن سامانه نوید شما را با توجه به نقش دانشجو یا استاد می شناسد.

 

 

نحوه ورود اساتید به سامانه آموزشی نوید

نام کاربری: @email.com کد هم آوا استاد                        مثال: استادی با کد 12425

نام کاربری (آدرس ایمیل): @email.com 12425               رمز عبور:   sp123456

 

 

نحوه ورود دانشجویان به سامانه آموزشی نوید

نام کاربری: @email.com شماره دانشجویی                           مثال: استادی با کد 995826134

نام کاربری (آدرس ایمیل): @email.com995826134             رمز عبور:   sp123456

 

 

ایمیلی که در اولین ورود به سامانه نوید وارد کردم، اشتباه بوده است (یا به خاطر نمی آورم چه ایمیلی را وارد کرده ام.)

با ادمین دانشگاه خود (07153102426) تماس بگیرید و با ذکر شماره دانشجویی یا استادی خود، از وی بخواهید ایمیل شما را تصحیح نماید.

 

 

پسورد نوید خود را تغییر داده ام و حال به خاطر نمی آورم

با ادمین دانشگاه خود (07153102426) تماس بگیرید و با ذکر شماره دانشجویی یا استادی خود، از وی بخواهید ایمیل شما را تصحیح نماید.

 

 

منابع درس دانلود می شود ولیerror  می دهد و قابل مشاهده نمی باشد

با مراجعه به صفحه اول سامانه نوید بخش " نکات نرم افزاری مشاهده محتوا" را مطالعه و بررسی نمایید.

 

 

برخی از منابع درسی بسته شده اند و من نمی توانم آن ها را مشاهده کنم

لطفا به زمانبندی مشخص شده از سمت استاد برای مطالعه منابع توجه نمایید.

 

آیا تیک "تایید مطالعه منبع" ضروری است؟

در صورتی که این بخش توسط استاد شما تنظیم شده باشد، حتما پس از مطالعه هر منبع تیک تایید مطالعه را بزنید.

 

 

زمان تحویل تکلیف به اتمام رسیده است

در سامانه نوید امکان ارسال تکلیف حتی پس از پایان مهلت انجام آن وجود دارد، اما نوید به استاد شما اطلاع می دهد که این تکلیف "با تاخیرارسال شده است. ارسال بازخورد به تکلیف های با تاخیر و چگونگی نمره دهی به عهده استاد است.

 

فایل آپلود نمی شود

به حجم فایل دقت نمایید، حجم فایل آپلودی شما نمی تواند بیش از100 مگابایت باشد.

 

نحوه صدور اصل مدرک، گواهینامه موقت تحصیلی و ریز نمرات 

با مراجعه به آدرس www.eg.behdasht.gov.ir  جهت ثبت درخواست مربوطه اقدام نمایید.

 

 

 شرایط صدور تائیدیه تحصیلی

 • در رشته مورد نظر دانش آموخته شده باشد.

 • نامه درخواست از محل کار

 • مجوز صندوق رفاه دانشجویان

  دارا بودن پایان طرح یا معاف از طرح

 

واحد مکاتبات خارجی

جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور مدارک زیر را با ایمیل ارسال نمایید.

1.فرم شماره 12 ( در سایت وزرات علوم و بهداشت.....

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: