• 1401/01/28
 • - تعداد بازدید: 197
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

معرفی انجمن علمی

انجمن علمی دانشجویان

انجمن های علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می شود :

 • حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشگاه
 • شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های فردی و گروهی دانشجویان
 • ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان
 • افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی
 • تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه
 • تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان
 • استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی
 • ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهادها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی
 • تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت
 • تلاش در جهت ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین دانش و صنعت
 • توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت
 • فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری
کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: