• 1401/03/23
  • - تعداد بازدید: 223
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اهداف و رسالت دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشكده بهداشت (( Educational Development Office: EDO

دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO) در دانشکده، به عنوان بازوی اصلی علمی و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC)، مسئوليت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن در راستای سیاست های مرکز EDC، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع برعهده دارد.

 

هدف کلی:

توسعه و ارتقاء کیفی آموزش در دانشكده بهداشت

 

اهداف اختصاصی:

1- هدایت و ارتقاء کیفی آزمون های تئوری و عملی

2- تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

3- فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن

4- هدایت، سازماندهی و حمایت برامر پژوهش درحوزه آموزش پزشکی

5- جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند

6- بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی

 

شرح وظایف كلی:

1- همكاري در ارتقائ توانمندي هاي اعضاء هيأت علمي درزمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

2- همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضاء هيأت علمي

3- ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي يادگيري، اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي به گروههاي آموزشي و اعضاء هيأت علمي دانشكده

4- شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

 

حوزه های عملکرد این دفترعبارتند از:

1- پژوهش در آموزش

2- پایش و ارزشیابی اساتید

3- برنامه ریزی درسی

4- توانمند سازی اساتید

5- المپیاد دانشجویی

 

رئوس برنامه هایEDO دانشکده بهداشت:

1-تدوین کتابچه طرح درس بصورت مستند و مکتوب

2-تهیه چک لیست و گزارش کار( log book)جهت درس کارآموزی در عرصه بهداشت دانشجویان بهداشت عمومی

3-برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف برای دانشجویان و اساتید بر اساس نیازسنجی های انجام شده

4-راه اندازی کمیته های مختلف در راستای هرچه بهتر انجام دادن وظایف واحدEDO

5-تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی

6-تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه آموزشي

7-همکاری و همسویی با مرکز توسعه آموزش دانشگاه

8-تشکیل آرشیو اسلایدهای مربوط به کارگاه های آموزشی

9-برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: