انتصاب معاون فرهنگی دانشجویی و مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

انتصاب معاون فرهنگی دانشجویی و مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

دکتر علی نژاد، طی احکام جداگانه معاون فرهنگی دانشجویی و مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت را منصوب نمودند.

1401/04/25

آرشیو
آرشیو
نظرسنجی
آرشیو
آمار کرونا

1401/04/10

کل مبتلایان
32208
بهبود یافته
31711
کل فوتی ها
488
مراجعه به درمانگاه
100496
تست PCR
80251
کل بستری ها
5769
واکسن دز اول
161770
واکسن دز دوم
146128
واکسن دز سوم
74484
جمع واکسیناسیون
382382
آرشیو
آیین نامه ها و بخش نامه ها