دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ماموریت و رسالت

 

 

 

arm

دانشگاه علوم پزشکی فسا

معاونت آموزشی

  

 

رسالت (Mission):

رسالت این دانشکده تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای پاسخگویی به نیازهای نظام ارائه خدمات سلامت در سطح کشور و  همچنین آماده سازی آنان برای به عهده گرفتن مسئولیت های حرفه ای در سطح  ملی  است. این دانشکده در نظر دارد  با توجه به نیازهای واقعی نظام ارائه خدمات سلامت و در راستای خط مشی علمی دانشگاه و وزارت بهداشت گام برداشته و  برآن است تا در راستای توانمندسازی دانشجویان، فرصت های آموزشی مناسبی در اختیار فراگیران قرار دهد. این دانشکده در مسیر بهبود کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، کیفیت تعالی مدار را به عنوان اولویت اول مد نظر قرار می‌دهد و به صورت نظام‌مند، توانمندی اعضاء هیأت علمی و کارکنان را به طور مستمر افزایش داده تا افرادی مولد، خلاق و با انگیزه در محیط کار باشند. بنابراین، تمام تلاش خود را جهت ارائه آموزش‌های علمی و کاربردی با کیفیت مطلوب و منطبق با نیازهای نظام سلامت کشور برای دانشجویان انجام می‌دهد.

چشم انداز:(Vision)

دانشکده مصمم است با بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضائ هیئت علمی و پژوهشگران توانا و در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی کشور با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و شایسته خود دانشکده­ای الگو، خلاق، نوآور، دانش محور و کیفیت مدار باشد و به ارتقای جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی فسا در سطح کشور کمک نماید.

ارزشها(Values):

ما برآنیم که با مشارکت کلیه همکاران دانشکده با نگاه نظام مند پژوهشهای بنیادی و جامعه نگر را مبتنی بر موازین اسلامی و فرهنگ ملی و اصول اخلاقی به انجام برسانیم.

 

اهداف نهایی(Goals):

  1. ارتقای کمی و کیفی دانش آموختگان دانشکده بهداشت متناسب با نیازمندیها و بر اساس توانمندی های مورد انتظار
  2. توسعه فعالیتهای آموزشی از طریق ایجاد رشته های جدید بر مبنای پتانسل های اعضای هیات علمی و زیر ساخت های موجود
  3. ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی
  4. توسعه فضای فیزیکی اداری و آموزشی
  5. توسعه ساختار تشکیلات دانشکده
  6. توسعه ارتباطات داخل و خارج دانشگاهی