دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه بهداشت عمومی


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

تاریخچه

تاریخچه   با لطف و عنایت دایمی حضرت حق( جلا و علا)، دانشگاه علوم پزشکی فسابا تائید هیئت محترم ممتحنه گروه بهداشت عمومی وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی در سال84 از وزارت متبوع را دریافت نموده و به مدت 4 دوره دانشجو در این مقطع پذیرفته ...

اهداف

اهداف   سعی بر آن است تا فارغ التحصیلان در این رشته از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخصهای سلامت جامعه آگاهی داشته باشند. همچنین در ارتقاء سطح سلامت جامعه با تاکید بر انجام پژوهش های ...

اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی پست الکترونیک   مرتبه علمی سمت تصویر نام و نام خانوادگی emailProtector.addCloakedMailto("ep_c5bb37cc", 1); استادیار عضو هیات علمی علی خانی جیحونی emailProtector.addCloakedMailto("ep_3cfec6dd", 1);   استادیار عضو ...