دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

گروه بهداشت عمومی

health week

 

هفته سلامت امسال با شعار "مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت"برگزار می شود  

:به گزارش وبدا، روزشمار هفته سلامت امسال به شرح زیر اعلام شده است

یکشنبه       98/02/01    دسترسی عادلانه به خدمات سلامت
دوشنبه       98/02/02     آموزش رکن سلامت
سه شنبه     98/02/03     مشارکت اجتماعی و سلامت
چهار شنبه   98/02/04     مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان
پنج شنبه     98/02/05      سلامت در حوادث و بحران ها
جمعه         98/02/06      سبک زندگی سلامت محور
شنبه         98/02/07    سلامت، جمعیت و خانواده