دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

گروه بهداشت عمومی

اول مهر، روز طلوع دوباره صبح دانش بر سحرخیزان و دلدادگان عرصه علم مبارک باد.

دانشکده بهداشت، آغاز سال تحصیلی جدید را به اساتید، دانشجویان و همه تلاشگران عرصه آموزش تبریک می گوید