دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

گروه بهداشت عمومی

 

جناب آقای دکتر خانی سرپرست محترم دانشکده بهداشت اعلام نمودند که با راه اندازی رشته  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به استناد رای صادره در 286 جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی موافقت گردیده و از جناب آقای دکتر یوسف غلامپور معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا و دکتر مهران صیادی مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی بابت پیگیری مداوم جهت اخذ رشته تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

همچنین مدیرگروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی جناب آقای دکتر مهران صیادی افزودند که: امیدواریم با به کارگیری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی فسا بتوانیم کارشناسان ارشد آگاه و متخصص در امر نظارت  وتوسعه سلامت غذا در سطح جامعه کشور پرورش دهیم.