دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

 

معرفی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397انجام گرفته است.

 برای داشتن مواد غذایی سالم و کاهش عوارض متعدد آن، کارشناسان ارشد این رشته لازم است در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه، با توانمندی های زیر در زمینه های فعالیت در بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی آشنا شوند و آن ها را به کار گیرند.

  • آلودگی های مواد غذایی
  • ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
  • افزودنی های مجاز شامل نگهدارنده ها، طعم دهنده ها، بافت دهنده ها، رنگ ها و شیرین کننده ها
  • شناسایی سموم و مسمومیت ها