دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با ما


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

شروع کارورزی دانشجویان

شروع کارورزی دانشجویان دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 1392 دوره کارورزی خود را در محیط بیمارستانهای ولی عصر(عج) و شریعتی فسا از تاریخ دوم بهمن ماه آغاز نمودند.

شروع کارورزی دانشجویان

شروع کارورزی دانشجویان  دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 1392 دوره  کارورزی خود را در پایگاه ها ی بهداشتی و محیط بیمارستان های ولی عصر(عج) و شریعتی از تاریخ دوم بهمن ماه  شروع کردند..

تماس با ما

تماس با ما  دفتر معاونت آموزشی: شماره مستقیم : 071-53316324 فاکس : 071-53357091 پست الکترونیکی : emailProtector.addCloakedMailto("ep_980b2e71", 1);