دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

معرفی رشته کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397انجام گرفته است.

 برای داشتن مواد غذایی سالم و کاهش عوارض متعدد آن، کارشناسان ارشد این رشته لازم است در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه، با توانمندی های زیر در زمینه های فعالیت در بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی آشنا شوند و آن ها را به کار گیرند.

  • آلودگی های مواد غذایی
  • ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
  • افزودنی های مجاز شامل نگهدارنده ها، طعم دهنده ها، بافت دهنده ها، رنگ ها و شیرین کننده ها
  • شناسایی سموم و مسمومیت ها

 بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی بسیار مناسب است. دانش آموختگان ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی می توانند در سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور- شیلات)، کارخانجات و مراکز تولید مواد غذایی، آزمایشگاه های مواد غذایی دولتی و خصوصی، مراکز تحقیقاتی مواد غذایی مشغول به کار شوند. همچنین می توانند نقش های آموزشی- مشاوره ای، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی را در جامعه ایفا کنند. به طورکلی می توان گفت با توجه به جدید بودن این رشته، دامنه بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی بسیار گسترده است. داوطلبان ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی اگر با علاقه وارد این رشته بشوند موفقیت های بی شماری را در این زمینه کسب می نمایند. علاوه بر این به دلیل اهمیت این رشته در جامعه، داوطلبان به ادامه تحصیل در خارج از کشور هم می توانند بسیار امیدوار باشند. بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی وزارت بهداشت، می تواند آینده درخشانی را نسبت به رشته های وزارت علوم برای داوطلبان ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی که مدرک کارشناسی مهندسی شیمی (گرایش شیمی مواد غذایی) و مهندسی کشاورزی (گرایش صنایع غذایی) دارند، رقم بزند. داوطلبان دارای مدرک کارشناسی بهداشت محیط، در بازار کار بهداشت و ایمنی مواد غذایی وضعیت بهتری نسبت به رشته خودشان دارند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مدرک دکتری پزشکی عمومی، داروسازی، دامپزشکی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، میکروبیولوژی، علوم آزمایشگاهی، مهندسی کشاورزی ( گرایش صنایع غذایی)، مهندسی شیمی (گرایش شیمی مواد غذایی) بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، بهداشت و بازرسی گوشت، مهندسی تکنولوژی صنایع آرد و بهداشت مواد غذایی.