دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

معرفی گروه بهداشت عمومی

معرفی گروه بهداشت عمومی   با لطف و عنایت دایمی حضرت حق( جلا و علا)، دانشگاه علوم پزشکی فسابا تائید هیئت محترم ممتحنه گروه بهداشت عمومی وزارت متبوع، مجوز تاسیس رشته بهداشت عمومی در مقطع کاردانی در سال84 از وزارت متبوع را دریافت نموده و به مدت 4 دوره دانشجو در این مقطع پذیرفته ...

کارگاه ها، کنگره ها و سمینارهای بهداشت

کارگاه ها، کنگره ها و سمینارهای بهداشت  دانشكده بهداشت در طول ترم جاري كارگاه هاي زير را برگزار مي نمايذ.  روز و ساعت تشكيل كارگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.  كارگاه مهارت هاي ارتباطي با مددجو و خانواده  كارگاه پروژه جامعه شناسي كيفي كارگاه اعتياد