دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني همكار عزيزمان جناب استاد معراج مددی را به خانواده محترم آن مرحوم و کلیه همکاران تسليت عرض مي نماییم. 

از خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت می داریم .

روحش شاد و یادش گرامی باد