دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جلسه معرفی رشته بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت برای دانشجویان ورودی 98 در تاریخ 98/7/14 برگزار شد. در این جلسه اساتید و اعضای شورای مرکزی انجمن علمی به معرفی رشته، شرایط ادامه تحصیل در رشته بهداشت عمومی پرداختند . اعضای انجمن علمی دانشجویی نیز بروشورهایی با موضوع معرفی رشته بهداشت عمومی و انجمن علمی بین دانشجویان توزیع نمودند و در رابطه با رشته و آینده آن با دانشجویان صحبت کردند.  در پایان نیز دانشجویان سوالات خود را از اساتید پرسیدند.