دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دانشجویان  بزرگوار گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت عضویت در انجمن علمی بهداشت  و ایمنی  مواد  غذایی می توانید با وارد شدن به سايت  انجمن های علوم پزشکی وزارت بهداشت و با انتخاب نمودن انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران در انجمن ثبت نام نمایند. پس از ثبت نام کردن مجدداً وارد سایت شوند تا عضویت شما فعال گردد.

 

نشانی سایت انجمن های علوم پزشکی وزارت :  http://www.ima-net.ir