دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر افسانه قاسمی، عضو محترم هیات علمی و مدیر گروه رشته بهداشت عمومی را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواهانیم.