دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

health

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1395

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1395  تقويم آموزشي نيمسال دوم 1394-1395

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 جهت كارآموزي درس مبارزه با بيماري ها ي غيرواگير و بهداشت حرفه اي از خانه بهداشت كچويه بازديد نمودند و در اين كارآموزي با نحوه تكميل و پيگيري بيماران و كار در خانه بهداشت روستايي آشنا شدند.