دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

health

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

شروع کارورزی دانشجویان بهداشت عمومی

شروع کارورزی دانشجویان بهداشت عمومی دانشجویان بهداشت عمومی ورودی 1392 دوره کارورزی خود را در محیط بیمارستانهای ولی عصر(عج) و شریعتی فسا از تاریخ دوم بهمن ماه آغاز نمودند.  

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي

برگزاري كارآموزي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 در خانه بهداشت روستايي دانشجويان بهداشت عمومي ورودي 92 جهت كارآموزي درس مبارزه با بيماري ها ي غيرواگير و بهداشت حرفه اي از خانه بهداشت كچويه بازديد نمودند و در اين كارآموزي با نحوه تكميل و پيگيري بيماران و كار در خانه بهداشت روستايي آشنا شدند.

فراخوان نمايشگاه اعتياد

فراخوان نمايشگاه اعتياد معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي فسا با همكاري گروه بهداشت عمومي در نظر دارد نمايشگاهي تحت عنوان آگاهي، پيشگيري و درمان اعتياد برگزار نمايد. خواهشمند است آثار خود شامل عكس، پوستر، پمفلت تا 20 آبان ماه به دبيرخانه اين همايش واقع در اداره مشاوره ...