دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

health

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: i in C:\inetpub\wwwroot\hf\templates\fums\html\com_content\category\blog_item.php on line 11

برگزاری کارگاه عملی واکسیناسیون

برگزاری کارگاه عملی واکسیناسیون کارگاه عملی واکسیناسیون به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارت عملی دانشجویان بهداشت عمومی، در بهداری برگزار گردید. در این کارگاه آقای مهندس کاری نکات مهمی درخصوص اهمیت برنامه ایمن سازی، دستورالعمل ایمن سازی، لزوم دقت در نگهداری و تزریق واکسن ایراد نمودند. ...

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سیب با همکاری EDO دانشکده بهداشت، کارگاه آموزشی سامانه سیب با هدف آشنایی دانشجویان بهداشت عمومی با سامانه سیب، نحوه ورود اطلاعات، چگونگی کار با آن و تشکیل پرونده الکترونیک برای خانوارها در سالن مجازی دانشگاه برگزار گردید.

با حکم سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر علی خانی جیحونی به عنوان "ریاست امور هیات علمی و سرپرست دبیرخانه جذب اساتید "منصوب شد.

با حکم سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر علی خانی جیحونی به عنوان :طی حکمی از سوی دکتریوسف غلامپور سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر علی خانی جیحونی به عنوان "ریاست امور هیات علمی و سرپرست دبیرخانه جذب اساتید "منصوب گردید. متن این حکم به شرح ذیل می باشد جناب آقای دکتر علی خانی جیحونی عضو محترم هیات علمی دانشگاه  با ...

با حكم ریاست دانشگاه؛ دکتر علی خانی جیحونی بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی فسا منصوب شد.

با حكم ریاست دانشگاه؛ دکتر علی خانی جیحونی بعنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی فسا منصوب شد. .طی حکمی از سوی دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه ، دکتر علی خانی جیحونی به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت دانشگاه منصوب گردید :متن این حکم به شرح ذیل می باشد جناب آقای دکترعلی خانی جیحونی عضو محترم هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی فسا با سلام و احترام؛ نظر ...