دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

غرفه انجمن علمی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا با عنوان فصل نو، فصل نشاط علمی با هدف آگاهی بخشی و ارتقاء سلامت و با موضوع " پیشگیری بهتر از درمان" از 10 تا 14 اسفندماه سال جاری در طبقه همکف دانشگاه برپا شد. 

در این غرفه خدماتی نظیر تست قند خونف اندازه گیری شاخص توده بدنی و مشاوره تغذیه ارائه گردید.