دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه عملی واکسیناسیون به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارت عملی دانشجویان بهداشت عمومی، در بهداری برگزار گردید. در این کارگاه آقای مهندس کاری نکات مهمی درخصوص اهمیت برنامه ایمن سازی، دستورالعمل ایمن سازی، لزوم دقت در نگهداری و تزریق واکسن ایراد نمودند. سپس شرکت کنندگان به انجام واکسیناسیون مراجعه کننده ها و رفع نواقص پرداختند.

پیوست ها:

IMG_20171112_081543.jpg حجم فایل:101.45 کیلوبایت
IMG_20171112_081550.jpg حجم فایل:104.44 کیلوبایت
IMG_20171112_081637.jpg حجم فایل:115.55 کیلوبایت