دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

با همکاری EDO دانشکده بهداشت، کارگاه آموزشی سامانه سیب با هدف آشنایی دانشجویان بهداشت عمومی با سامانه سیب، نحوه ورود اطلاعات، چگونگی کار با آن و تشکیل پرونده الکترونیک برای خانوارها در سالن مجازی دانشگاه برگزار گردید.

پیوست ها:

IMG_20171112_081555.jpg حجم فایل:110.47 کیلوبایت
IMG_20171112_081610.jpg حجم فایل:111.54 کیلوبایت
IMG_20171112_081626.jpg حجم فایل:114.79 کیلوبایت
IMG_20171112_081618.jpg حجم فایل:106.62 کیلوبایت