دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

:طی حکمی از سوی دکتریوسف غلامپور سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر علی خانی جیحونی به عنوان "ریاست امور هیات علمی و سرپرست دبیرخانه جذب اساتید "منصوب گردید. متن این حکم به شرح ذیل می باشد

جناب آقای دکتر علی خانی جیحونی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه 

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی به عنوان "ریاست امور هیات علمی و سرپرست دبیرخانه جذب اساتید "منصوب می شوید. امید است در سایه الطاف الهی و همفکری و همکاری با سایر اعضای هیات علمی در انجام این مسوولیت خطیر موفق و موید باشید.

دکتریوسف غلامپور

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه