دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

health

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

سلامت چیزی نیست که بتوان به آن اهمیت نداد. هر فردی اگر بخواهد زندگی باکیفیتی داشته باشد ناگزیر باید به سلامت فردی و حتی اجتماعی توجه داشته باشد. این موضوع آنقدر بااهمیت است که سازمان بهداشت جهانی هر سال (7 آوریل مصادف با 18 فروردین)را به عنوان روز سلامت در نظر گرفته و شعاری هم برای آن برمی‌گزیند. رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت، بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان در ارتباط با بحث سلامت و بهداشت است. شعار سال 1396 این سازمان به موضوع"افسردگیمی‌پردازد.افسردگی اختلال روانی شایعی است که تمامی جوامع و تمامی گروه‌های سنی را درگیر می‌کند. افسردگی با این نشانه‌ها شناخته می‌شود "احساس غم پایدار و کاهش تمایل به انجام کارهایی که بصورت معمول از آن لذت می‌بریم وقتی که با ناتوانی در انجام وظایف روزمره حداقل به مدت دو هفته بطول انجامد".

"روز جهانی بهداشت بر همه متولیان امر بهداشت و سلامت جامعه مبارک باد"