دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

روز شنبه مورخ 4 مهرماه 94 در دانشكده بهداشت جلسه توجيهي كارآموزي دانشجويان بهداشت ورودي 91 توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده برگزار شد. و دانشجويان در رابطه با  اهداف كاراموزي، نحوه گذراندن كارآموزي و ارزشيابي توجيه شدند.