دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشكده بهداشت به مناسبت ورود به عرصه علم و دانش قدوم مباركتان را به دانشگاه گلباران كرده و صمیمانه این موفقیت عظیم را تبریك عرض می نماید.