دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح درس گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی

پیوست ها:

آلودگی های محیطی طرح درس.pdf حجم فایل:152.36 کیلوبایت
بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها.pdf حجم فایل:152.90 کیلوبایت
ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی.pdf حجم فایل:216.28 کیلوبایت
ایمنی غلات، میوه و سبزی.pdf حجم فایل:448.89 کیلوبایت